Ordenança fiscal per serveis especials de retirada de vehicles o objectes pesats o voluminosos de la via pública i custòdia dels mateixos


Source URL: https://ajmancordelavall.net/arxius-i-documents/ordenances-i-reglaments/ordenanca-fiscal-serveis-especials-de-retirada-de