Ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre la llicència d'obertura d'establiments


Source URL: https://ajmancordelavall.net/arxius-i-documents/ordenances-i-reglaments/ordenanca-fiscal-reguladora-de-la-taxa-sobre-la