Ordenança municipal de mesures per regular la promoció, venda i consum de begudes alcohòliques a Mancor de la Vall


Source URL: https://ajmancordelavall.net/arxius-i-documents/ordenances-i-reglaments/ordenanca-municipal-de-mesures-regular-la-promocio-venda