Tarifa sobre el manteniment dels comptadors de l'empresa Aigües del municipi de Selva SL que s'apliquen al municipi de Mancor de la Vall


Source URL: https://ajmancordelavall.net/arxius-i-documents/ordenances-i-reglaments/tarifa-sobre-el-manteniment-dels-comptadors-de-lempresa