Tarifes sobre el clavegueram de l'empresa Aigües del municipi de Selva SL que s'apliquen al municipi de Mancor de la Vall


Source URL: https://ajmancordelavall.net/arxius-i-documents/ordenances-i-reglaments/tarifes-sobre-el-clavegueram-de-lempresa-aigues-del