AJUDES ECONÒMIQUES PER A LA GENT GRAN

10-Novembre-2020
El Consell de Mallorca, a través de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) atorga ajudes econòmiques per les despeses fetes l’any 2019-2020

En equips o en tractaments que permeten aconseguir la recuperació física, psíquica i sensorial de les persones major de seixanta-cinc anys, així com suplir-ne o complementar-ne les limitacions i mancances funcionals i facilitar-ne el desenvolupament de la vida diària amb un augment de la qualitat de vida i del benestar social. 

S’hi inclouen pròtesis i ortesis (audiòfons, ulleres, pròtesis dentals, etc.), ajudes a la mobilitat i a la comunicació (llit hospitalari adaptat, matalàs antiescares, cadires elèctriques, etc). 

El termini per a la presentació acaba dia 26 de novembre de 2020. 

Trobareu més informació sobre la subvenció i la seva sol•licitud en el següent enllaç.