AJUDES ECONÒMIQUES PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT

11-Novembre-2020
El Consell de Mallorca a través de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) atorga ajudes econòmiques individuals per finançar ajudes tècniques i tractaments fets l’any 2019 i 2020

Les quals permeten aconseguir la recuperació física, psíquica i sensorial de les persones amb alguna discapacitat, així com suplir o complementar les seves limitacions i mancances funcionals i facilitar-los el desenvolupament de la vida diària, per augmentar-ne la qualitat de vida i el benestar social.

S’hi inclouen tractaments professionals sociosanitaris (psicomotricitat, logopèdia, psicoteràpia, etc.), prestació per a transport per tractaments rehabilitadors, ajudes tècniques (pròtesis, òrtesis, etc.) i ajudes a la mobilitat (obtenció del permís de conduir, vehicles adaptats, etc).

Els destinataris de la subvenció són les persones empadronades a Mallorca menors de seixanta-cinc anys el dia que presentin la sol•licitud i amb un grau reconegut de discapacitat igual o superior al 33%, la renda personal de les quals no superi les quantitats indicades a la convocatòria.

El termini per a la presentació acaba dia 26 de novembre de 2020. El pressupost d’aquesta convocatòria és de 800.000€.

Trobareu més informació sobre la subvenció i la seva sol•licitud en el següent enllaç.