MESURES SANITÀRIES A LES MATANCES DOMICILIÀRIES

05-Novembre-2020
Enguany, i atesa la situació de pandèmia, per conjugar els objectius d'assegurament de l'auto abastiment de productes càrnics provinents de les matances, i alhora evitar, dificultar o minimitzar la transmissió de la COVID-19, la Conselleria de Consum ha establert les següents condicions:

- Màxim 10 persones.
- Bombolles de 6 persones per fer les tasques i berenar o dinar.
- Totes les activitats s'han d'executar a espais molt ben orejats.
- Ús de mascareta en tot moment.
- Queda prohibida l'assistència de persones que no participen activament en les feines de les matances.
- L'animal ha de ser criat pel titular de les matances.
- És obligatòria la intervenció d'un veterinari autoritzat per fer analítica a l'animal.

Està totalment prohibida la venda dels productes resultants. Són exclusivament per al consum particular propi.

En el següent enllaç podeu consultar informació sobre la triquinosi.