Nova aplicació d'bertura de la barrera del parc verd per als residents en sòl rústic de Mancor de la Vall

24-Novembre-2022

L’Ajuntament de Mancor de la Vall ha contractat una nova aplicació d’obertura del Parc Verd de Mancor de la Vall destinat a tots els mancorins i mancorines residents en el sòl rústic de Mancor de la Vall per a facilitar la gestió dels seus residus en el Parc Verd municipal.

A partir de dia 1 de desembre, els veïns que viviu en el sòl rústic de Mancor de la Vall podeu comptar amb aquesta nova eina per poder accedir al Parc Verd. L'anterior aplicació que es feia servir per poder obrir la porta del Parc Verd va deixar de funcionar en el moment que l’empresa que la gestionava va desaparèixer.

Per a la utilització d’aquesta nova aplicació disposareu d'un petit clauer com el de la imatge que s'ha d'acostar al porter automàtic que s'ha instal·lat al Parc Verd, el qual du incorporada una càmera de gravació per a controlar l’accés a l’interior del Parc Verd.

Disposar d'aquest clauer no eximeix de complir amb tota la normativa d'ús del Parc Verd, especialment pel que fa a la fracció de rebuig, que s'ha de dipositar sempre amb la bossa vermella, com fan els usuaris del porta a porta en el casc urbà del municipi.

Els mancorins i mancorines residents en el sòl rústic de Mancor de la Vall podeu sol·licitar el vostre clauer a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Mancor de la Vall o de manera presencial a les oficines de l’Ajuntament emplenant una instància en horari de registre.

En el moment de la recollida del clauer, l’usuari haurà de signar una declaració responsable on es compromet a complir amb la normativa d'ús del Parc Verd, juntament amb un full d’informació de cada una de les fraccions de residus, per tal de garantir el bon ús i l’adequada gestió dels residus en el Parc Verd municipal de Mancor de la Vall.