Notícies

09-Novembre-2020
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’ICIO
A la sessió plenària de l’Ajuntament de Mancor de la Vall celebrada avui dematí s’ha aprovat la proposta de batlia de modificació de l’ordenança reguladora de l’ICIO (impost sobre construccions, instal·lacions i obres) amb les següents modificacions:
05-Novembre-2020
MESURES SANITÀRIES A LES MATANCES DOMICILIÀRIES
Enguany, i atesa la situació de pandèmia, per conjugar els objectius d'assegurament de l'auto abastiment de productes càrnics provinents de les matances, i alhora evitar, dificultar o minimitzar la transmissió de la COVID-19, la Conselleria de Consum ha establ
03-Novembre-2020
PROGRAMA POLICIA TUTOR A LES ILLES BALEARS
El Policia Local de Mancor de la Vall vos trasllada aquestes recomanacions per prevenir situacions de risc amb els infants.
02-Novembre-2020
L’AJUNTAMENT HA COMPRAT UNA BIOTRITURADORA DE RESTES VEGETALS
L’Ajuntament de Mancor de la Vall ha comprat aquesta biotrituradora de restes vegetals a través d’una subvenció de la Conselleria de Medi Ambient i Territori amb un pressupost de 9.400€. 
29-Octubre-2020
CONCESSIONS DE LES TOMBES DEL CEMENTIRI
L'Ajuntament de Mancor de la Vall està realitzant l'actualització dels titulars de les concessions de les tombes del cementiri de Mancor de la Vall.