Àrees i delegacions de l’Ajuntament

Àrees

1. Gestió Territori i urbanisme
2. Personal
3. Manteniment
4. Economia i Hisenda
5. Igualtat
6. Educació
7. Salut
8. Cultura
9. Infància i Joventut
10. Gent Gran
11. Benestar Social
12. Formació i Treball
13. Participació i Comunicació
14. Festes
15. Comerç i indústria i Turisme
16. Medi ambient i agricultura
17. Esports

Delegacions

Sr. Guillem Villalonga Ramonell (Batle)

 • Gestió del Territori i urbanisme
 • Personal
 • Manteniment
 • Economia i Hisenda
 • Comerç, Industria i Turisme
 • Formació i treball

Sra. Clara Fontanet Abrines

 • Cultura
 • Salut
 • Igualtat

Sr. Joan Ramon Villalonga

 • Medi Ambient i Agricultura
 • Participació i Comunicació
 • Esports

Sra. Teresa Fontanet Mateu

 • Educació
 • Infància i Joventut

Sr. Joan Ramon Vallori

 • Gent gran
 • Festes
 • Benestar social
 

Source URL: https://ajmancordelavall.net/arees-i-delegacions-de-lajuntament