Àrees i delegacions de l’Ajuntament

Àrees

1. Gestió Territori i urbanisme
2. Personal
3. Manteniment
4. Economia i Hisenda
5. Igualtat
6. Educació
7. Salut
8. Cultura
9. Infància
10. Joventut
11. Gent Gran i Benestar Social
12. Obra pública.
13. Formació i Treball
14. Participació i Comunicació
15. Festes
16. Comerç i indústria i Turisme
17. Medi ambient i agricultura
18. Esports
19. Associacions

Delegacions

Sr. Pep Frontera Martorell

 • Gestió del Territori i urbanisme
 • Personal i Manteniment
 • Economia i Hisenda
 • Participació i Comunicació
 • Joventut


Sra. Biel Llobera

 • Gent Gran i Benestar social
 • Salut
 • Associacions


Sra. Carme Riera Ramis

 • Comerç i Industria
 • Turisme
 • Formació i treball
 • Obra pública


Sra. Catalina Coll Martorell

 • Educació
 • Infància
 • Igualtat
 • Cultura


Sr. Toni Martorell Mateu

 • Esports
 • Festes