Demolició de les obres executades a la parcel·la 429 del polígon 3 i a la parcel·la 169 del polígon 2 de Mancor de la Vall