Substitució de diversos trams de la xarxa de distribució d´aigua potable i instal·lació d´un aparell desincrustant de calç