Substitució diversos trams de la xarxa d'aigua potable