Aprovació definitiva del pressupost de Mancor de la Vall per a l'any 2021

19-Gener-2021
Aquest passat dissabte, 16 de gener, el BOIB ha publicat l’aprovació definitiva del Pressupost municipal i Plantilla de Mancor de la Vall per a l’any 2021.

El pressupost de l’Ajuntament de Mancor de la Vall per a l’any 2021 puja a 2.091.515€, i s’incrementa en relació al pressupost 2020 bàsicament per l’augment de l’aportació del Consell de Mallorca en el Pla d’Inversions per Competències Municipals i en el PAESC (Pla d’acció per l’energia sostenible i el clima) degut a que en aquest pressupost apareix la seva aportació pels propers dos anys.

Aquest pressupost contempla l’augment de dos llocs de feina. Un és el lloc de feina de Director/a del Centre de Dia, que fins l’any passat era personal de la Mancomunitat des Raiguer i enguany passa a ser personal propi de l’Ajuntament. El segon lloc de feina és un nou policia local, que enguany es dota amb 6 mesos en previsió que al llarg de l’any 2021 es pugui realitzar aquesta nova contractació.

En aquest pressupost s’ha de destacar la quantia elevada destinada a ajudes socials en previsió de les necessitats econòmiques i socials a causa de la pandèmia.

En aquest quadre podeu consultar les inversions previstes per enguany. Les partides de 5,00€ són partides obertes on s’incorporarà el pressupost que es finançarà amb el romanent de tresoreria, una vegada liquidat l’exercici pressupostari 2020, per a l’execució del vial d’accés al nou edifici d’ampliació del CEIP Montaura o les millores previstes en el Centre de Salut, el teatre i la biblioteca municipal. La previsió és també liquidar el deute bancari de 140.000€ que l’Ajuntament té de la construcció del Centre de Dia a través del romanent de tresoreria.