Arxiu municipal de Mancor de la Vall

04-Març-2022

A la pàgina web de l'Ajuntament de Mancor de la Vall hem habilitat el servei municipal de l'Arxiu municipal, amb el qual posam a disposició de tothom un sistema més àgil per a consultar l'arxiu.

L'arxiu municipal de Mancor de la Vall és el responsable de recollir, organitzar, avaluar, gestionar, conservar i difondre els documents generats per l'ajuntament. Sobretot per a garantir la disponibilitat d'accés a la informació recollit en la Llei 19/2013, de Transparència i Accés a la informació pública.

En aquest enllaç hi trobareu la història de l'arxiu i el model de sol·licitud de consulta, telèfon (971501776 ) i correu electrònic (biblioteca@ajmancordelavall.net) per a més informació: https://ajmancordelavall.net/ca/arxiu-municipal