Borsa de treballador/a familiar a l'Ajuntament de Mancor de la Vall

03-Juny-2021
Avui s’ha publicat en el BOIB la convocatòria i bases específiques reguladores per a la creació d’una borsa de personal laboral temporal de treballador/a familiar a l’ajuntament de Mancor de la Vall.

L’objecte de la present convocatòria és la creació d’una borsa de treball de Treballador/a familiar amb caràcter laboral temporal, per a la cobertura de vacants per necessitats urgents i inajornables derivades de l’activitat del Centre de dia o Servei d’Ajuda a Domicili de l’Ajuntament, i les substitucions o suplències temporals per baixes laborals.

Les persones interessades podeu consultar tota la documentació en el següent enllaç del BOIB.