Convocatòria per cobrir definitivament, com a funcionari/a de carrera una plaça d’administratiu/va d’administració general