Convocatòria per a la selecció d’una borsa de treballadors/es familiars

08-Juny-2023

Resolució de Batlia núm. 89/2023 de data 3 de maig de 2023 de l'Ajuntament de Mancor de la Vall, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria per a la selecció d’una borsa de treballadors/es familiars, per cobrir vacances i necessitats puntuals del servei.