Convocatòria procés selectiu TAG interí

03-Juny-2022

Tot seguit teniu el Decret de Batlia aprovant el llistat d'admesos i exclosos. Publicació web 03 06 2022.