Dia Mundial de l'Aigua

22-Març-2022

Avui es celebra el Dia Mundial de l’Aigua. Enguany, l'efemèride està dedicada a conscienciar sobre la importància de mantenir en bon estat els aqüífers, la principal font d’abastiment per al consum humà a les Illes Balears.

Des de l’Ajuntament de Mancor de la Vall en feim ressò per a continuar conscienciant sobre la necessitat de fer un ús responsable del consum d’aigua a la vegada que seguim invertint en la millora de la xarxa d’abastiment d’aigua en el nostre municipi. En aquesta imatge podeu veure l’actuació de substitució de la canonada d’abastiment d’aigua potable en el carrer de l’Historiador Bernadí Mateu de Turixant i en el carrer des Colomer que s’ha executat com a una millora dins el contracte de substitució de la canonada principal d’abastiment d’aigua des de Massanella fins al nucli urbà de Mancor de la Vall.

Les actuacions de manteniment i millora de la xarxa d’abastiment d’aigua potable juntament amb l’ús responsable del consum d’aigua per part de tots els mancorins i mancorines ben segur que són mesures positives per a afavorir el bon estat dels aqüífers que ens subministren l’aigua potable a Mancor de la Vall.