Instal·lació de 128 faroles amb tecnologia led

13-Gener-2022

L’Ajuntament de Mancor de la Vall ha instal·lat 128 noves faroles amb tecnologia LED. Aquestes lluminàries incorporen un sistema de reducció de fluix que s’activa en horari nocturn i en moment de poca afluència de vianants i vehicles al carrer. D’aquesta manera l’Ajuntament de Mancor de la Vall continua executant el pla de renovació de les faroles del casc urbà de Mancor de la Vall i alhora reduïm l’energia consumida i les emissions de CO2 a l’atmosfera, aconseguint així un estalvi energètic i un servei més eficient i sostenible als mancorins i mancorines.