L'ARXIU MUNICIPAL REP UNA SUBVENCIÓ DEL CONSELL DE MALLORCA PER A LA DIGITALITZACIÓ DE DOCUMENTS

14-Febrer-2023

El departament de cultura, patrimoni i política lingüística del Consell de Mallorca ha concedit a l'Arxiu Municipal de l'AjuntamentMancor de la Vall una subvenció de 7.530,38 euros.

Amb aquest ajut s'ha pogut dur a terme el projecte de posar l’arxiu de Mancor de la Vall a l’abast delsinvestigadors i ciutadans en general, facilitant la cerca i consulta de la seva documentació. Això s’ha fet mitjançant la descripció i catalogació informatitzada de la documentació de l’arxiu, seguint la norma ISAD-G, a la Plataforma d’Arxius Històrics de les Illes Balears, que permet l’accés online a la descripció documental i als documents digitalitzats.

Un cop realitzada la descripció i catalogació informatitzada bàsica dels fons, s’ha dut a terme una primera fase de digitalització, així com finalment la difusió d’aquests documents digitalitzats per tal que siguin consultables a través d’internet. La digitalització s’ha realitzat sobre les sèries d’ actes i la documentació econòmica i territorial més antiga, fins a assolir les 3.100 pàgines.

A partir d'ara el nostre arxiu passarà a formar part de la Plataforma d'Arxius Històrics de les Illes Balears (PAHIB) i la documentació es pot consultar "online" al següent enllaç.