Ofertes d'ocupació SOIB Jove - Qualificats Entitats Locals

13-Setembre-2022

L’Ajuntament de Mancor de la Vall ofereix un lloc de feina a través de la convocatòria SOIB JOVE – QUALIFICATS ENTITATS LOCALS de perfil tècnic/a en educació infantil amb un contracte laboral de 12 mesos per a fer feina a l’Escola Infantil Montaura. El termini per a presentar les sol·licituds finalitza dia 19 de setembre.

SOIB Jove – Qualificats Entitats Locals és un programa per contractar a persones joves desocupades majors de 18 anys i menors de 30 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb una titulació universitària o de formació professional de grau superior o certificats de professionalitat de nivell 3. Aquest programa pretén la contractació de joves amb l’objecte de millorar la seva ocupabilitat amb l’exercici pràctic dels coneixements adquirits en la seva formació i àrees de coneixement i, d’aquesta manera, millorar-ne les possibilitats d’inserció posterior en el mercat laboral. Aquests joves seran contractats en un marc de col·laboració entre el SOIB i les administracions locals de les Illes Balears i les entitats que en depenen o hi estan vinculades.

Podeu consultar la informació de la convocatòria i fer la inscripció a les ofertes de la convocatòria SOIB Joves Qualificats a través del següent enllaç.