Ordenança reguladora de l'ús del foc en entorn urbà de Mancor de la Vall

21-Gener-2021
El BOIB de dia 14 de gener ha publicat l’aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora de l’ús del foc en el entorn urbà de Mancor de la Vall.

El nucli urbà de Mancor de la Vall es troba enclavat dins una de les àrees forestals més importants de la Serra de Tramuntana i qualsevol activitat relacionada amb el foc dins el nucli urbà pot representar un risc de propagació a la forest.

La normativa autonòmica de prevenció d’incendis forestal, decret 125/2007, estableix que l’ús del foc dins les zones urbanes és una competència municipal. Per això, l’Ajuntament ha considerat necessari implementar unes mínimes mesures de prevenció des del seny i la convivència dins de les competències municipals.

Aquesta norma és d’aplicació en els nuclis urbans de Mancor de la Vall, Massanella i Biniarroi.

Condicions per a l’ús del foc per a la crema de restes vegetals:
- Únicament es podran cremar restes vegetals i fustes no tractades estant exclòs qualsevol altre tipus de residu.
- Es recomana evitar les cremes i dur les restes al Parc Verd.
- Època permesa de cremes dins el nucli urbà: del 16 d’octubre al 30 de maig.
- Horari de cremes dins l’època permesa: entre les 16:00h i les 21:00h dels dimecres i entre les 06:00h i les 13:00h dels dissabte.
- Queda prohibida la realització de cremes els dies de vent.
- S’ha d’avisar al telèfon 112 abans de realitzar la crema.
- En tot moment el foc ha d’estar vigilat.

L’ús recreatiu del foc per a barbacoes en sòl urbà està permès tot l’any.

Els focs d’artifici i pirotècnics han de ser autoritzats per la Conselleria de Medi Ambient i Territori.