PROJECTE D’EXECUCIÓ AL CEMENTIRI DE SANITAT MORTUÒRIA

28-Setembre-2020
L’Ajuntament de Mancor de la Vall ha iniciat les obres d’execució del projecte per a donar compliment en el cementiri municipal al Decret 11/2018, de 27 d’abril, pel qual es regula l’exercici de la sanitat mortuòria de les Illes Balears.

Les actuacions que es realitzen són:
- Millora de l’accessibilitat del bany dels usuaris amb una reforma completa del bany per fer-ho accessible.
- Reforma de sala existent per a condicionament i pràctiques sanitàries sobre cadàvers, per donar compliment a l’apartat c) de l’article 31 del Decret 11/2018, on s’estableix que la sala de condicionament i pràctiques sanitàries sobre cadàvers ha de tenir les dimensions adequades i suficients; les superfícies han de ser llises, impermeables i bones de netejar i desinfectar; ha d’haver rentamans amb aigua freda i calenta; un sistema de ventilació i d’extracció d’aire i una superfície per dipositar el cadàver per fer-ne el condicionament.

El pressupost d’execució d’aquesta obra és de 15.000€ i s’executarà en el bany existent i a la sala que hi ha a la cantonada del nivell més baix del cementiri.