Reforç a l'àrea de manteniment de l'Ajuntament de Mancor de la Vall

21-Gener-2021
L'Ajuntament de Mancor de la Vall ha contractat 2 persones dins el projecte “Reforç a l’àrea de manteniment de Mancor de la Vall” a través de la convocatòria SOIB Reactiva
2020.

Promogut pel SOIB i finançat per ajuts amb fons provinents del Fons Social Europeu, amb fons provinents de l’Estat i amb fons provinents del Fons per afavorir el
turisme sostenible (ITS) de les Illes Balears.

El SOIB Reactiva 2020 és un programa de contractació pública a Ajuntaments i Consells Insulars, durant 4 mesos, de persones desocupades a causa de la crisi econòmica per la COVID 19, o desocupats de llarga durada perquè puguin mantenir les seves habilitats competencials o per facilitar la seva requalificació professional.