Reunions amb un únic nucli de convivència

12-Gener-2021
A partir de demà, 13 de gener, únicament es permeten les reunions familiars i socials de les persones que pertanyen al mateix nucli de convivència, tant en espais públics com privats i tant a l'interior com a l'exterior.

S'exceptua d'aquesta limitació les situacions següents:

- Les persones que viuen totes soles. Aquestes poden formar part d'una única unitat de convivència ampliada. Cada unitat de convivència pot integrar només a una única persona que visqui sola.

- La reunió de persones menors d'edat amb els progenitors, en cas que visquin en domicilis diferents.

- La reunió de persones amb vincle matrimonial o de parella que viuen en domicilis diferents.

- La cura, l'atenció o l'acompanyament a persones menors d'edat, persones grans o dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables, per motius justificats.