Soib Reactiva 2021 a Mancor de la Vall

03-Desembre-2021

El projecte SOIB Reactiva 2021 que desenvoluparà aquesta entitat per la convocatòria SOIB Reactiva 2021 (BOIB núm. 82 del 22 de juny de 2021) ha estat promogut pel SOIB i cofinançat per FSE i Conferència Sectorial. L´objectiu del programa és la contractació de tres persones: L 1 Peó de manteniment, L 2 Oficial segona de manteniment,L 3 Oficial segona de manteniment, per un període de 6 mesos.

Des del passat 11 de novembre, en Dani Vallori Valdés, en Juan Ignacio Roca Lasheras i en Jose Ramón Fonseca González han començat a treballar dins la brigada municipal de Mancor de la Vall per reforçar les feines de manteniment i neteja del nostre municipi.

Aquest reforç de sis mesos és gràcies a la partició de l'Ajuntament de Mancor de la Vall en el programa SOIB Reactiva 2021.

Aquest programa dóna resposta a tres línies d'actuació per fomentar la desocupació: línia 1 per joves desocupats menors de 30 anys, línia 2 i 3 per persones desocupades de 30 anys o més, de llarga i de curta durada cada una.

Aquest programa compta amb el finançament del 100% per part del SOIB.