CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A COBRIR DUES PLACES DE TREBALLADOR/A FAMILIAR

07-Març-2023

Personal laboral fix pel sistema excepcional de concurs de mèrits derivades del procediment d’estabilització.