Notícies

06-Juliol-2010
Exposició pública catàleg de béns patrimonials i NNSS
Les cases de la part de dalt del poble, si bé en general són de construcció senzilla, conserven algunes mostres d’arquitectura popular dels segles XVIII i XIX.