Notícies

03-Març-2011
La Felib aconseja inversiones en sistemas de ahorro
03/03/2011 Diario de Mallorca
28-Febrer-2011
Son Carboners
28/02/2011 Diari de Balears
01-Febrer-2011
Concurso de colegios sostenibles
01/02/2011 Diario de Mallorca
06-Juliol-2010
Exposició pública catàleg de béns patrimonials i NNSS
Les cases de la part de dalt del poble, si bé en general són de construcció senzilla, conserven algunes mostres d’arquitectura popular dels segles XVIII i XIX.